Strona główna
ABC Nieruchomości Warszawskie Sp. z o.o.
Usługi Naszym zleceniodawcom gwarantujemy:
 

 • Skuteczne przejmowanie nieruchomości lokalowych i budynkowych od dotychczasowego zarządcy bądź dewelopera;
 • Stałą, partnerską wspłpracę z komunalnym wspłwłaścicielem nieruchomości w Warszawie oraz w gminach województwa mazowieckiego, mającą na celu jak najlepsze gospodarowanie powierzonym mieniem;
 • Pozyskiwanie pożytków z części wspólnych nieruchomości, stanowiących dodatkowe przychody;
 • Wspłpracę z wykonawcami stosującymi system kredytowania lub system odroczonej płatności z tytułu realizacji robót budowlanych różnych branż;
 • Działania w celu realizacji procedur pozyskania środków finansowych na potrzeby nieruchomości z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej;
 • Bieżącą wspłpracę z wojewódzkim i stołecznym Konserwatorem Zabytków, Naczelnym Architektem Miasta, Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego i innymi organami samorządowymi, których decyzje mają wpływ na proces architektoniczny oraz budowlany, wygląd nieruchomości oraz jej otoczenia.

Nasza Firma współpracuje z różnymi organizacjami działającymi na rzecz właścicieli lokali i lokatorów, m. in.:

Stowarzyszeniem Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych Starego i Nowego Miasta oraz Mariensztatu w Warszawie,
Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Licencjonowanych Zarządców Nieruchomości EKSPERT w Warszawie.

Jako administrator nieruchomości zapewniamy wykonywanie wszelkich czynności z należytą starannością oraz przepisami prawa.

Nasze dodatkowe atuty to:

 • Siedziba biura usytuowana w bezpośrednim sąsiedztwie Państwa nieruchomości;
 • Znany Państwu z wcześniejszej wspłpracy zespł pracowników posiadających wiedzę i praktykę w działaniach dla potrzeb Wspólnot Mieszkaniowych;
 • Wspłpraca z szerokim zespołem wykonawców i konserwatorów różnych branż;
 • Wspłpraca z kancelariami prawnymi wyspecjalizowanymi m.in. w zakresie ustawy o własności lokali;
 • System księgowości komputerowej WELES umożliwiający okresową analizę kosztów Wspólnoty w stosunku do przyjętego planu gospodarczego;
 • Usługi w zakresie porad prawnych oraz opinii technicznych (posiadamy zatrudnionych na etacie lub w innej formule inspektorów różnych branż) wliczone w cenę administrowania;
 • Wybór usługodawców w oparciu o konkursy ofert lub w formie przetargów – wyłącznie z udziałem Zarządów Wspólnot;
 • Stosowanie rżnych form zatrudnienia przez Wspólnotę Mieszkaniową podmiotów obsługujących budynek (dozorca, ekipa wykonawcza, pogotowie techniczne) - umowy cywilno-prawne bądź działalność gospodarcza.


Posiadamy Certyfikat rzetelności wystawiony przez Krajowy Rejestr Długów. Ponadto Nasza Firma rozpoczyna działania związane z wprowadzeniem norm jakości ISO.

Zakres oferowanych przez naszą Firmę usług będzie dostosowany wyłącznie do Państwa potrzeb i określony w umowie.
Administrowanie/zarządzanie nieruchomością przez naszą Firmę odbywa się na partnerskich, przyjaznych Wspólnocie zasadach. Wszelkie propozycje podejmowanych działań szczegółowo omawiamy z Zarządem Wspólnoty, który jest nie tylko formalnym, ale także i rzeczywistym reprezentantem ogółu właścicieli.
Przedstawiciele naszej Firmy szybko i sprawnie zrealizują bieżące zlecenia a właściciele lokali mogą uczestniczyć we wszystkich podejmowanych przez nas działaniach.
Naszym zadaniem jest nie tylko dbanie o właściwy stan powierzonej nam nieruchomości, ale również osiąganie satysfakcjonującego poziomu kosztów jej utrzymania.

Gwarantujemy Państwu podejmowanie konkretnych działań w celu obniżania kosztów utrzymania budynku - a tym samym - zmniejszania wysokości płaconej przez Państwa zaliczki eksploatacyjnej.
Dlatego polecamy Państwu ofertę w zakresie usługi administrowania naszej Firmy „ABC Nieruchomości Warszawskie” Sp. z o.o., która spełnia wszystkie powyższe kryteria.


Oferujemy pełne zaangażowanie w sprawy Wspólnoty oraz poszczególnych właścicieli.

Dziękujemy za zapoznanie się z naszą ofertą i zapraszamy Państwa do współpracy!

 


 
Strona główna